FAU 2022-2023

På foreldremøte i september ble det valgt nytt FAU, noen av de tidligere takket for seg og noen nye kom til. Vi er heldige som har ivrige og engasjert foreldre som hjelper oss med å lage gode hverdager for ungene. Mer info om FAU finner dere under fliken FAU.