Nyhetsarkiv

  • Barnehage plass hos oss?

    Har du lyst på barnehageplass hos oss er det mulighet for å søke via Eidsvoll kommunes nettsider.

    Hoved opptaket har søknadsfrist 1. mars for oppstart i august samme år. Utover det er det ingen søknadsfrist, vi tar inn barn når det er ledig kapasitet ut ifra den ventelista vi har da:-)

  • FAU 2022-2023

    På foreldremøte i september ble det valgt nytt FAU, noen av de tidligere takket for seg og noen nye kom til. Vi er heldige som har ivrige og engasjert foreldre som hjelper oss med å lage gode hverdager for ungene.

    Mer info om FAU finner dere under fliken FAU.