Ønsker du plass hos oss?

Søknadsfristen for kommende barnehage år er 1. mars med oppstart 1. august samme år. Søknadskjema finnes på nettsiden til Eidsvoll kommune. Søkere etter frist og gjennom året, vil bli vurdert fortløpende ift ledige plasser.

For å søke plass hos oss, må dere logge dere inn i barnehageportalen som dere finner på Eidsvoll kommunes hjemmesider. 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars for kommende barnehageår.

Etter hovedopptaket behandles søknader fortløpende etter ledig kapasitet.

Har du lyst på plass hos oss må du bare søke:-)

 

Har du spørsmål om ledige plasser eller søknadsprosses kan du sende mail til: ingunn@asleia.no