Om gårdsbarnehagen

Åsleia Gårdsbarnehage er en privat barnehage med plass til inntil 48 barn i alderen 1-6 år. Barna er fordelt på to hus: Bjørklund (1-2 år) og Vestgarn (3-5 år). Barnehagen har et fantastisk nærområde omgikk av variert natur, vi har flere flotte uteplasser og 2 fjøs med ulike dyr som er i daglig bruk.

Åsleia Gårdsbarnehage er en privat barnehage med plass til inntil 48 barn i alderen 1-6 år. Vi åpnet i 2006 med en utvidelse året etter.I Bjørklund holder Ekorn og Klatremusene til, der er alle barna under 3 år.

Enkelte år har vi også noen 2 åringer i Vestgarn og da har denne aldersgruppen ulike aktiviteter de gjør sammen på tvers av husene. 


I Vestgarn har vi hovedsaklig barna fra 3-5 år, men noen ganger kan det også være 2- åringer her. Her deles ungene i alderen 3-6 år i 3 grupper hver dag: gårdsmus, skogmus og fjøsmus som rullerer gjennom uka. 

 Barn fra Bjørklund flyttes automatisk opp til Vestgarn seinest  i august det året de fyller 3 år.