Om gårdsbarnehagen

Åsleia Gårdsbarnehage er en privat barnehage med plass til inntil 47 barn i alderen 1-6 år.

Åsleia Gårdsbarnehage er en privat barnehage med plass til inntil 48 barn i alderen 1-6 år. Vi åpnet i 2006 med en utvidelse året etter.


Vi har to hus: Bjørklund og Vestgarn, samt flere flotte uteplasser og 2 fjøs med ulike dyr som er i daglig bruk.

I Bjørklund holder Ekorn og Klatremusene til, der er alle barna under 3 år. Når det er 2 åringer i Vestgarn har de ulike aktiviteter de gjør sammen med de andre 2 åringene i Bjørklund. 


I Vestgarn har vi blandet aldersgruppe som kan variere i alderen fra 2- 6 år. Her deles ungene i alderen 3-6 år i 3 grupper hver dag: gårdsmus, skogmus og fjøsmus.