Barna i Gårdsbarnehagen

VI har plass til 48 barn fordelt på de to husene. Hos oss blir barna delt inn i ulike grupper gjennom uka. Noen grupper er store og andre er mindre, og avhengig av hvilket hus barnet går på, vil gruppene veksle på hver dag. Antall barn på hver gruppe varierer fra 4 til 15, med tilhørende voksne.

I Bjørklund er barna stort sett samlet, men de har dager innimellom hvor de deler seg opp i 2 mindre grupper.

I Vestgarn blir alle barna over 3 år fordelt på 3 grupper hver dag. I løpet av uka har alle vært gårds, fjøs og skogmus med tilhørende aktiviteter. (se beskrivelse under grupper).

Alle gruppene legger opp dagene sine etter barnehagens årshjul, som igjen er lagt opp etter årstidene våre.