Andre plasser.

Vi har mange steder vi kan bruke i hverdagen, avhengig av hva som er målet:

SVENSKERUD: Her må vi rusle over jorder og gjennom skauen, om høsten kan vi finne mye sopp på veien hit, på vinteren har vi skiløyper. Svenskerud er en nedlagt gård med verdens beste plommetre.

ÅSHUKEN: Ligger videre forbi Svenskerud, Sannhaugen, og er en gapahuk som vellet eier. Det passer fint som en rasteplass for en langtur.

BYGDETUNET: Rett ned bakken fra Kattern , en supertrivlig plass med mye tradisjon og historie.

HAGAN:Skauen bak Østby, her er det mange dyr som beiter om sommeren og muligheter for å lære om tømmerhogst før og nå om vinteren.

KRULLEN: Dette er en flott bjørkekrull som har mye spennende vårblomster. Hit kan vi gå og får ofte besøk av sau som også beiter her.

 

I tillegg er det mange plasser uten navn, men som passer perfekt for å skape gode dager for ungene, rike på erfaringer og opplevelser.